Авторски право

АВТОРСКИ ПРАВА


Всички текстове или части от текст на този сайт са притежание на проф. д-р д.м.н. Панайот Солаков и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят и посетителят НЕ може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на проф. д-р д.м.н. Панайот Солаков. Всички права са запазени.


При използването на материали от интернет страниците на www.revmatologbg.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

 
Joomla SEO by AceSEF