Автобиография

Проф. д-р Панайот Цонков Солаков

solakov3

 Проф. д-р Панайот Солаков дмн е роден в гр.Пловдив, завършил е медицина в Meдицинския университет в същия град. Започва кариерата си в гр. Чирпан, а по късно завежда кабинет по кардиология в Окръжна болница в Пловдив. През 1968 г. е назначен за асистент в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести на Медицинския университет в Пловдив. Избран е за доцент по вътрешни болести през 1989 г. и за професор през 1990 г. Има призната специалност по ревматология , кардиология и вътрешни болести . Специализирал е при проф. В.Т.Цончев в София, а след това при проф. F.Кahn в Париж и при академик В.Насонова в Москва.. Защитил е дисертации за доктор и за доктор на медицинските науки. Основател е на Университетската клиниката по ревматология в Пловдив и е първи неин ръководител. Ректор е на Медицинския университет в периода 1991-1995 г. Носител е на званията “Интернист на 2010 годината”, “Почетен член на Всеруското дружество на ревматолозите” , на почетения знак на Община Пловдив и този на МУ-Пловдив. Запознат е и прилага в практиката последните постижения на ревматологията. Участва включително и с доклади ежегодно в европейските, световните и национални конгреси по специалността. Има върхови научни и практически постижения в диагностиката и лечението на: ревматоидния артрит, болеста на Бехтерев, артрозната болест на коленните и тазобедрените стави и тази на гръбначния стълб, на системния еритематозен лупус, склеродермията и другите колагенози, какато и на подаграта и псориатичния артрит. Прилага най-ефикасни методи за диагностика и лечение на остеопороза.

 
Joomla SEO by AceSEF