РЕВМАТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЛАТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ И КВАНТИФЕРОНОВ ДИАГНОСТИЧЕН ТЕСТ

 

Не малка група от болните със системни ревматични заболявания се лекуват и то продължително със съвременни имунобиологични средства и с кортикостероиди. Тези лечебни препарати подтискат активността на имунната система, но като странично действие повишават риска от бактериални и вирусни инфекции, включително и от туберкулоза.

Туберкулозата прекарана някога, често безсимптомно, остава в организма като латентна дремеща инфекция. Микотуберкулозните бактерии по принцип са капсулирани, калцирани и неактивни някъде в организма, като липсват клинични прояви. Тези пациенти са реално клинично здрави.

Установяването на латетна туберкулозна инфекция е от особено значение при провеждането на лечение с биологични средства на автоимунните ревматични болести като ревматоиден артрит, лупус и други. Терапията с биологични средства подтиска имунните защитни реакции и така рискът от активиране на латентната туберкулозна инфекция нараства значително, 5-10 пъти в сравнение със заболеваемостта на здравите лица.

До скоро съществуваше само един метод за допълнително доказване на туберкулозна инфекция. Това е туберкулиновият кожен тест известен като тест на Манту /Mantoux/.Диагностичната стойност на този тест е в определена степен ограничена, имунизираните хора с BCG могат да дадат фалшиво позитивен резултат, а също са възможни грешки при изпълнението му, както и появата на нежелани бурни кожни и общи реакции. През последните години за доказване наличието на туберкулозна инфекция все по-широко се ползват Quantiferon-Gold TB test и T-SPOT.TB test. Те се осъществяват с венозна кръв. При наличие на активна или латентна туберкулоза стойностите са много по-високи от тези на здравите лица. Quantiferon-Gold TB и T-SPOT.TB тестовете са с висока точност и много висока специфичност. Диагностичните грешки са изключение. Teстовете не се позитивират от BCG ваксинация и не дават фалшиво положителни реакции при инфекции с нетуберкулозни микобактерии. Лечението с кортикостероиди подтиска чувствителността както на Quantiferon-Gold TB и T-SPOT.TB тестовете, така и на кожния Mantoux тест. За постигане на максимална диагностична сигурност в отделни случаи се изпълняват кожния и някой от венозните тестове.

При позитивен Quantiferon-Gold TB или T-SPOT.TB тест се провежда 3-6 месечно противотуберкулозните лечение .

Стойността на Quantiferon-Gold TB и на T-SPOT.TB теста е около 90-100 лева, като изследването се осъществява в специализирани имунологични лаболатории. Тестовете не се реимбурсира от Касата.

 
Joomla SEO by AceSEF