ЗАЩО И КАКВИ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ НА БОЛНИТЕ С ФИБРОМИАЛГИЯ

  

Фибромиалгията (FM) е не добре изяснен феномен с много лица. За лечението му се използват редица лекарствени и рехабилитационни техники. FM се характеризира с дълготрайни мускулно-скелетни болки, умора на работното място и в дома, както и по време на почивка. Подчертана е мускулната слабост и скованост, ограничена е физическата активност. Обичаен е емоционалният дистрес, липсва интерес към спорта и гимнастиката. Болните са обезкуражени и разтревожени от честите лекарски визити и от липса на резултати от тях.

Болните с FM могат и трябва сами да планират как да овладеят специфичната си телесна дисфункция, да контролират болките и да избягват стресовите ситуации. Препоръките за физическа активност се налага да бъдат индивидуализирани и съобразени с голямото разнообразие от физически възможности и функционални отклонения. Необходимо е да се оцени състоянието на ставно-мускулната система, тежестта на болковия синдром и на другите съпътсващи симптоми. По наши наблюдения, много от болните с FM предпочитат ниско-интензивната фузическа активност, като ходене, гимнастика, плуване, аерабика, колоездене. Болките не трябва да се усилват при тренировките, а при възможност движенията да бъдат без болки. .Препоръчителни са груповите упажнения и физикалният колективен фитнес при участието на опитен треньор. Необходим е компетентентен психотерапевтичния подход. Постига се благоприятно повлиявяне на дихателна функция, на мускулния тонус и се достига психична стабилност. С време, болните могат да преминат от умерени към интензивни упражнения и да подобрят още функционалния си капацитет. Умерените до интензивни физически упражнения дават по-добър ефект при по-леко болните, тези които са с нисък интензитет на болките и с не тежък стрес. Трудно се повлияват болните с тежък FM клиничен синдром. При системни тренировки ние установихме редукция на болката с 56%, на умората с 61% и на на отпадналостта с 60 % ( VAS).

Като първа стъпка при FM се препоръчва нефармакологичната терапия, като целта е подобряване на функционалния капацитет, качеството на живота, както и

овладяване на психогенните фактори усилващи болката. При FM физическите упажнения са основния стълб към който се прибавят фармакологичните средства.

 
Joomla SEO by AceSEF