БОЛКИТЕ В ГЪРБА И ВРЪЗКАТА ИМ С БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ

 

 

Болестта на Бехтерев е хронично ревматично възпалително заболяване, което се характеризира с засягане на гръбначния стълб, сакроилиачните и тазобедрените стави. В ранните стадии болестта е трудна за установяване. Не рядко диагнозата се поставя със закъснение, като се основава на рентгеновите изследвания. Заболяването прогресира бавно, като в ранните стадии костните рентгеновите промени не са типични. За това поставянето на правилна диагноза не рядко среща затруднения. При подробрен и добре насочен разпит на болния и при осъществяването на специфични клинични тестове диагнозата болест на Бехтерев може да се потвърди или отхвърли.

По принцип при болестта на Бехтерев болките в гръбначния стълб са продължителни, траят повече от 3 месеца и започват преди 40 годишна възраст.

При положителен отговор с “да” на 3 от по-долу поставените въпроси може да се приеме, че се касае за възпалително заболяване на гръбначния стълб или евентуално за болестта на Бехтерев.

Тези въпроси са:

-Вашите болки в гръбначния стълб са започнали преди 40 г възраст?

-Вашите болки прогресират и се влошават постепенно, като не са се появили внезапно при раздвижване?

- Имате ли нощни болки и такива по време сън?

- Вашите болки преминават или се облекчават след раздвижване и упражнения?

- Изчезват ли болките при покой?

Трябва да бъде оценено повлияването на болките в гръбнака при от прилагането на нестероидни антиревматични средства (диклак, мовалиси пр.) Изразеното благоприятно повлияване на болките след 2 седмично непрекъснато и пълноценно лечение с нестероидни антиревматични средства е в подрепа на диагнозата болест на Бехтерев и на възпалителна сподилартропатия от друг тип.

Продължителното лечение с нестероидни антиревматични средства е препоръчително както при активна спондилартропатия така и при болестта на Бехтерев. При продължително лечениеот такъв тип трябва да се имат в предвид рисковете от бъбречни, гастроинтестенални и кардиваскуларни усложнения.

При болестта на Бехтерев пациентите трябва да бъдат изследвани и проследявани за:

- наличие на увеит (очното заболяване), псориазис, възпалителни чревни заболявания, възпаление на перферни стави и Ахилесовото сухожилие

  • наличието на позитивен генотип HLA B27

  • наличие насакрилеит ренгенологично и/или с MRI-скен

  • дбро повлияване от продължително лечение с висока доза от нестероидни антиревматични средства

При наличие на гореописаните прояви е наложителна консултация с ревматолог, както и осъществяване на адекватни изследвания..

При болестта на Бехтерев своевременнот и ранно започналото лечение с модерни биологични средства позволява спиране на възпалителните реакции и осигуряване на клинично здраве.

 
Joomla SEO by AceSEF